Kliniske og pædiatriske programmer samt Database tools & SQL tips

Alle programmer er gratis men Copyright © Niels Knabe

Gestationsalder og vægtafvigelse

Gestationsalderprogram for ad hoc beregning af vægtafvigelse for nyfødte udfra kendt gestationsalder i.h.t. Maršál's føtale vægtkurver.

Desuden beregning af termin udfra tidlig UL-målt CRL eller hovedomfang, samt ved kendt fødselsdato beregning af GA ved kendt termin eller termin ved kendt GA, foruden postnatal korr. alder op til 36mdr.
OS: Windows. Kan køre på netværk.

>> program & info.

DPS Diagnoseliste program

Program for søgning i ICD-10dk diagnoser iht. specialespecifik selektion og med tilføjede synonymer, inklusioner, søge-stikord og kommentarer.

Supplerende parallel funktion med søgning i behandlingskoder.

Data: Ledsagende pædiatrisk selekterede datafiler.
Kan også bruges med lister fra andre specialer.
Målgruppe: Klinikere og for daglig kodning.
OS: Windows. Kan køre på netværk.

>> program, datafiler & info.

DiagnoseSQL database program

SQL-version af ovenstående Diagnoseliste-program, og som i SQL-versionen er målrettet listeudtræk fremfor ad hoc søgninger.

Data: Samme datafiler som ovenstående.

Indeholder en række instruktive forprogrammerede SQL-udtryk.
OS: Windows. Kan køre på netværk.

>> program & info.

Databearbejdning af SKStotal/SKScomplete for supplerende diagnosekoder samt Behandlings- og procedurekoder.

SKScomplete database program

Nemt tilgængelig offline database for Sundhedsdatastyrelsens komplette kodeliste SKScomplete.txt, der indeholder såvel aktive som udgåede og fremtidige SKS-koder med information om aktiverings-, ændrings- og ophørs-datoer.

Nem import og automatisk datakonvertering af SKScomplete. Forprogrammerede såvel som klikbare selektionsvalg.
Målgruppe: kodningsansvarlige.
OS: Windows. Kan køre på netværk.

>> program & info.

Respirations-parametre, beregningsprogram

Program for beregning af a/A-ratio, Oxygenerings-index, Mean Airway Pressure (MAP), resulterende FiO2 ved "Low flow O2", valgfrie trykenheder for resp-støtte samt partialtryk, konvertering mellem trykenheder.

Genindhenter enheder fra sidste programanvendelse på samme PC.
OS: Windows. Kan køre på netværk.

>> program & info.

CTNeoMonitor, virtuelt skop til trænings-scenarier

Simuleret cardioskop/saturations-monitor til simulations trænings scenarier.

Kører i fuldskærms modus på almindelig Windows PC, f.eks. en bærbar, der kan opstilles sv.t. almindeligt (cardio)skop. Scop-værdier styres løbende af scenarieinstruktøren via standard trådløst numerisk tastatur.
OS: Windows. Kan køre på netværk.

>> program & info.

Database værktøjer
for Absolute Database samt editor & tools for BDE baserede databaser (Paradox & dBase)

Generelt database AbsoluteSQLconsole foruden diverse værktøjer for tilpasning af Borland Database Engine samt databaseprogram PdxEditor for håndtering, redigering og SQL-udtræk på Paradox og dBase tabeller.
Rekompileret Local SQL WebHelp manual.
>> Database tools link
AbsoluteSQL database

Generel zero-installation, zero setup, zero maintenance database baseret på Absolute Database Engine.
Paradox & dBase import. MS Excel export.
Delimited text import og export: Windows ANSI, UTF-8, Unicode.
Omfattende SQL, der langt overgår mulighederne med dBase og Paradox.
Fungerer også med Windows 10.
>> Link

  PdxEditor, BDE tools & Local SQL manual

Generelt Paradox/dBase database program samt Borland Database Engine (BDE) tools.
PdxEditor erstatter vidtgående den under Windows 10 ikke længere fungerende Borland Database Desktop.
>> Link

Seneste site opdatering: 2019-10-11
This site does NOT use any cookies, at ALL!.