Kliniske og pædiatriske programmer samt Database tools

Alle programmer er gratis men Copyright © Niels Knabe

Gestationsalder og vægtafvigelse

Gestationsalderprogram for ad hoc beregning af vægtafvigelse for nyfødte udfra kendt gestationsalder i.h.t. Maršál's føtale vægtkurver.

Desuden beregning af termin udfra tidlig UL-målt CRL eller hovedomfang, samt ved kendt fødselsdato beregning af GA ved kendt termin eller termin ved kendt GA, foruden postnatal korr. alder op til 36mdr.
OS: Windows. Kan køre på netværk.

>> program & info.

DPS Diagnoseliste program

Program for søgning i ICD-10dk diagnoser iht. specialespecifik selektion og med tilføjede synonymer, inklusioner, søge-stikord og kommentarer.

Supplerende parallel funktion med søgning i behandlingskoder.

Data: Ledsagende pædiatrisk selekterede datafiler.
Kan også bruges med lister fra andre specialer.
Målgruppe: Klinikere og for daglig kodning.
OS: Windows. Kan køre på netværk.

>> program, datafiler & info.

DiagnoseSQL database program

SQL-version af ovenstående Diagnoseliste-program, og som i SQL-versionen er målrettet listeudtræk fremfor ad hoc søgninger.

Data: Samme datafiler som ovenstående.

Indeholder en række instruktive forprogrammerede SQL-udtryk.
OS: Windows. Kan køre på netværk.

>> program & info.

Databearbejdning af SKStotal/SKScomplete for supplerende diagnosekoder samt Behandlings- og procedurekoder.

SKScomplete database program

Nemt tilgængelig offline database for Sundhedsdatastyrelsens komplette kodeliste SKScomplete.txt, der indeholder såvel aktive som udgåede og fremtidige SKS-koder med information om aktiverings-, ændrings- og ophørs-datoer.

Nem import og automatisk datakonvertering af SKScomplete. Forprogrammerede såvel som klikbare selektionsvalg.
Målgruppe: kodningsansvarlige.
OS: Windows. Kan køre på netværk.

>> program & info.

Respirations-parametre, beregningsprogram

Program for beregning af a/A-ratio, Oxygenerings-index, Mean Airway Pressure (MAP), resulterende FiO2 ved "Low flow O2", valgfrie trykenheder for resp-støtte samt partialtryk, konvertering mellem trykenheder.

Genindhenter enheder fra sidste programanvendelse på samme PC.
OS: Windows. Kan køre på netværk.

>> program & info.

CTNeoMonitor, virtuelt skop til trænings-scenarier

Simuleret cardioskop/saturations-monitor til simulations trænings scenarier.

Kører i fuldskærms modus på almindelig Windows PC, f.eks. en bærbar, der kan opstilles sv.t. almindeligt (cardio)skop. Scop-værdier styres løbende af scenarieinstruktøren via standard trådløst numerisk tastatur.
OS: Windows. Kan køre på netværk.

>> program & info.

Database værktøjer
for Absolute Database samt editor & tools for BDE baserede databaser (Paradox & dBase)

Generelt database program AbsoluteSQL, samt til Paradox og dBase tabeller databaseprogrammet PdxEditor for håndtering, redigering og SQL-udtræk foruden diverse værktøjer for tilpasning af Borland Database Engine.
Rekompileret Local SQL WebHelp manual.
>> Database tools link
AbsoluteSQL database

Generelt zero-installation, zero setup, zero maintenance database baseret på Absolute Database Engine.
Import: Paradox & dBase.
Delimited text import og export: Windows ANSI, UTF-8, Unicode.
MS Excel export.
Omfattende SQL, der langt overgår mulighederne med dBase og Paradox.
Fungerer også med Windows 10.
>> Link

  PdxEditor, BDE tools & Local SQL manual
Generelt Paradox/dBase database program samt Borland Database Engine (BDE) tools.
PdxEditor erstatter den under Windows 10 ikke længere fungerende Borland Database Desktop og er som sådan vidtgående den savnede Database Desktop replacement.
>> Link

Update: 16. juni 2019
This site does NOT use any cookies, at ALL!