Gestationsalder & vægt

Siden 14.03.2018: Beregning af GA-estimat ud fra HO ændret fra Chitty's kurve til Verburg's kurve (anvendes af Astraia/DSOG/DFMS). Øvrige beregninger uændrede.
Program for beregning af vægtafvigelse for nyfødte for givent køn, vægt og gestationslader (GA) jfr. Maršál (1996).

Anvendelsesområde og ansvar

Anvendelse af programmet bør jævnføres med de til enhver tid anbefalet gældende referencekurver for føtalvægt og GA-estimering, jfr. Biometri guidelines hos Dansk Føtalmedicinsk Selskab: dfms.dk.
Programmet er iøvrigt uden ansvar for DSOG.dk eller DFMS.dk

Basale program-egenskaber

Programmet beregner LGA/AGA/SGA udfra cut off sv.t. ± 2SD sv.t. (i standard-konfigurering) mean ±24% jfr. Maršál-referencen.
Referencen angiver vægtkurve for GA-intervallet 25+0 - 42+6, men da extrapolation sammenholdt med andre arbejder ses at kunne være tilladelig, er dette i programmet gjort ned til GA 22+0, hvor programmet til højre i vinduet vil meddele, hvis beregning sker på extrapoleret kurve.
Kan desuden for kendt fødselsdato & GA beregne implicit termin, eller ved kendt fødselsdato og given terminsdato beregne den implicitte GA.

Kan herudover udfra tidlig UL-mæssig CRL-bestemmelse (FMF risk specification 2005/DSOG 2008) eller hovedomfangsmåling efter Verburg's formel (2008) beregne GA ved skanningsdatoen samt terminsdato.
Programmet farvemarkerer i sin standardindstilling (kan ændres) vægtdeviationsfelterne for hhv. -3SD<FV<-2SD (rosa) og FV<-3SD (lidt mørkere rød). Optionelt kan programmet konfigureres til også at farvemarkere ved -2SD<FV<10-percentil (lysegul). Farverne kan af brugeren konfigureres efter ønske.

Tilpasning af standard deviation via GA.ini konfigurering

Programmet er som standard sat til at anvende en standard deviation (SD) på 12% af middelvægten, som også anført i Maršál's originalpublikation.
Da Maršál's materiale imidlertid for GA 175 - 286d (25+0 - 40+6) udviser en non-systematisk variation af SD fra 9,1 til 12,4%, er det ikke eentydigt, at en "udjævnet" SD på 12% for hele intervallet er den ufravigelige sandhed på et bredere materiale.
Programvinduets markering af standardindstilling med SD = 12%:

Programmet tillader fra og med version 4.7, at denne SD-værdi kan tilpasses f.eks. til den lidt lavere værdi af 11%, som valgt af DSOG/DFMS, hvor denne værdi sættes som værdi for parametren "SDpct" i konfigurationsfilen GA.ini - se programmets indbyggede vejledning.
Valg af værdier ≠ 12% markeres tydeligt i programvinduet med "SD-adaptering: SD = xx%".

Frit interval status

Programmet accepterer normalt kun fødselsdatoer 18 uger tilbage i tiden for at modvirke oplagt fejlagtige datoindtastninger på nyfødte. Hvis programmet ønskes anvendt på historiske data eller på ambulante (og dermed ældre) børn, kan datobegrænsningen tilsidesættes ved at tasten [Ctrl] holdes nede under programmets start, hvorved programmet skifter til [Frit interval status], der markeres i programmets hovedvindue.

Programmet kan også åbnes i Frit interval status ved at åbne programmet via en personlig genvej med parametren /F som i
 GA.exe /F
der også kan bruges over for fælles netværksplaceret program og uden at påvirke programstatus for øvrige brugere af samme applikation.

Beregning af postnatale aldre

Til brug for f.eks. ambulant opfølgning kan programmet beregne præcis korrigeret alder:

Forudsætninger

OS: Windows 5.1(XP), 6, 7, 8, 10, 11; 32- eller 64-bit.

Programmets exe-fil GA.exe kan efter behov suppleres med en ini-konfigurationsfil (se programmets info).

Kan køre på enkeltstående PC og på netværk (fil server) med flere samtidige brugere såvel som fra en simpel USB-stick eller andet flytbart medie.

Kræver ikke installation, kan køre efter simpel filplacering.

Hvis programmet placeres på en netværksserver (fil-server) vil den enkelte bruger kunne trække en genvejsikon til programmet ned til sit personlige skrivebord, forudsat organisationen tillader personlige genveje.

Specifikation

32-bit Windows desktop program som een exe-fil GA.exe.
Programmet er programmeret 100% i Delphi Pascal fra Embarcadero og er således uden brug af 3die parts kode eller moduler.
Eneste genererede eksterne data er vinduets position på skærmen, der gemmes via standard Windows Registry.

Download

Program pakket som zip-fil: GA-4.7.2.zip (05.07.2019).