Gestationsalder & Vægt, grafvisning

Programmet Gestationsalder & Vægt kan vise vægt/GA som grafisk plot.

Ved højreklik på kurven åbnes mulighed for en lang række modifikationer, herunder også mulighed for grafvisning som referencekurve, dvs. uden patientdata, samt mulighed for en række andre grafer i samme eller andre grafvinduer:
WHO-vægtkurve 0-3 mdr, Albertsson-Wikland vægtkurve 0-1 år, Niklasson længde GA23-PMA53 uger, Niklasson hovedomfang GA23-44uger samt obstetriske UL-kurver for CRL (GA 6-15u), HO (12-22u) og BPD (12-20u).

Ved at skalere grafvinduet vil man kunne få grovere eller finere liniegrafik ved kopiering af graferne for print eller til kopiering og indsættelse i andre programmer.


På grund af det begrænsede antal kurvepunkter for vægtkurverne fra WHO, Albertsson-Wikland og Niklasson er disse kurveudglattede via bicubic spline algoritme.