Beregning via GA.exe vs. via Excel regneark

Excel ark

Excel regneark er indiskutabelt et nyttigt imødekommende værktøj for den enkelte bruger med mulighed for til stadighed at kunne rette i opstilling og i formler såvel som data. Pålideligheden af beregninger i Excel er derfor knyttet til Excel som personligt værktøj - du har kun dig selv at spørge om formlerne er korrekte eller i hvert fad urørte.
Dette er således også netop Excel-arkets sikkerhedsmæssige Achilleshæl som distribueret forprogrammeret beregnings "program", da Excel giver alt for dårlig beskyttelse mod såvel tilsigtede som utilsigtede ændringer.
Man skal således være overordentlig forsigtig med at distribuere beregningsprogrammer udfærdiget i Excel, i den tro at man samtidig kan fastholde at tage ansvaret for det distribuerede materiale overhændet til anden eller 3die person.
En yderligere ulemper er, at Excel-ark kun kan åbnes af programmer, der understøtter Excel, f.eks. af MS Office.

Beregning via hard coded program

Om end beregning via fikseret programkode kan forekomme ufleksibelt, vil hard coded beregning netop give sikkerhed for at den programmerede beregning til enhver tid kan forventes at være urokkelig stabil og pålidelig og dermed pålidelig at kunne distribuere uden risiko for utilsigtede beregningsændringer via 3die part. Dette er baggrunden for netop beregning via gestationsalder-programmet GA.exe.
Ved behov for ændringer i programmet er man så til gengæld afhængig af udviklerens fortsatte understøttelse af programmet.
Herudover har f.eks. GA.exe som eneste forudsætning, at computeren understøtter Windows.