SKScompleteDB database

SKScomplete, eksempel-udtræk: kun aktive SKSkoder
Illustration: SKScompleteDB, eksempel-udtræk: kun aktive SKSkoder

Program der importerer Sundhedsdatastyrelsens tekst datafil SKScomplete.txt for fleksibelt og nemt at kunne søge og selektere i disse data, der indeholder både aktuelt gældende og historisk udgåede koder (per nov. 2018 i alt over 102.000 koder, heraf godt 57.000 aktive).

Målgruppe

SKScompleteDB er specielt tiltænkt brugere med kodningsansvar og brugere, der har brug for at kunne se hvilke tilføjelser, sletninger og andre ændringer, der er foretaget i kodningslisten inden for et valgt interval frem til d.d. - herunder brugere med ansvar for opdatering af kodningsvejledninger eller selekterede diagnose-/kodnings-lister såvel som brugere med ansvar for årsgennemgange af (klinisk) anvendte kodninger.
Desuden tiltænkt brugere med behov for at kunne se betydningen af tilbage i tiden anvendte men aktuelt udgåede koder.

Funktioner

Programmet konverterer ved importen automatisk den importerede fastbredde tekst-fil til programmets dataformat.
Programmet er tiltænkt bl.a. at kunne anvendes offline, gerne på netværk, og kræver ikke installations-procedure - blot simpel filplacering.
Se WebHelp programhjælp (et alternativt format (*.chm) kan installeres offline lokalt).
Programmet indholder en håndfuld nyttige forprogrammerede udtræk, bl.a.:

Herudover er der mulighed for via afkrydsningsdialog at tilpasse til en ønsket selektion, foruden mulighed for brugerdesignede SQL-udtryk.
Alle udtræk er veldokumenterede via funktionsknappen [Vis SQL] - se illus. nedenfor.

Forudsætninger

OS: Windows (XP, Vista, 7, 8, 10)

Programmet består af een program-fil SKScompleteDB.exe. Programmet opretter automatisk den nødvendige database-fil.
Kildedatafilen SKScomplete.txt hentes fra Sundhedsdatastyrelsen: ftp://filer.sst.dk/filer/sks/data/skscomplete/
Kan køre på enkeltstående PC og på netværk (fil server) med op til 10 samtidige brugere på samme database såvel som fra en simpel USB-stick eller andet flytbart skrivbart medie.

Kan køre fuldt funktionelt efter simpel filplacering (kræver ingen installationsprocedure).
SKScompleteDB programhistorik.

Download:

Filplacering ("installation"):

Screen shots >>