SKScompleteDB database

SKScomplete, eksempel-udtræk: kun aktive SKSkoder
Illustration: SKScompleteDB, eksempel-udtræk: kun aktive SKSkoder

Program der importerer Sundhedsdatastyrelsens tekst datafil SKScomplete.txt for fleksibelt og nemt at kunne søge og selektere i disse data, der indeholder både aktuelt gældende og historisk udgåede koder (per nov. 2018 i alt over 102.000 koder, heraf godt 57.000 aktive).

Målgruppe:
SKScompleteDB er specielt tiltænkt brugere med kodningsansvar og brugere, der har brug for at kunne se hvilke tilføjelser, sletninger og andre ændringer, der er foretaget i kodningslisten inden for et valgt interval frem til d.d. - herunder brugere med ansvar for opdatering af kodningsvejledninger eller selekterede diagnose-/kodnings-lister såvel som brugere med ansvar for årsgennemgange af (klinisk) anvendte kodninger.
Desuden tiltænkt brugere med behov for at kunne se betydningen af tilbage i tiden anvendte men aktuelt udgåede koder.

Programmet konverterer ved importen automatisk den importerede fastbredde tekst-fil til programmets dataformat.
Programmet er tiltænkt bl.a. at kunne anvendes offline, gerne på netværk, og kræver ikke installations-procedure - blot simpel filplacering.
Se WebHelp programhjælp (samme som kan installeres lokalt).
Programmet indholder en håndfuld nyttige forprogrammerede udtræk, bl.a.:

Herudover er der mulighed for via afkrydsningsdialog at tilpasse til en ønsket selektion, foruden mulighed for brugerdesignede SQL-udtryk.
Alle udtræk er veldokumenterede via funktionsknappen [Vis SQL] - se illus. nedenfor.
Fra version 1.6 (sept. 2018) sorterer programmet kolonnen SKSkode bogstav for bogstav uanset sprogindstilling, hvorved 'AA' sorteres mellem 'A' og 'AB'. Herved undgår programmet det almindelige databaseproblem i dansk sammenhæng med sortering af 'AA' analogt med 'Å', hvilket ellers er standard dansk sorteringorden, men som er uønsket ved tekniske sorteringer (in casu på SKSkoder).

OS: Windows (XP, Vista, 7, 8, 10)

Programmet består af een program-fil SKScompleteDB.exe. Programmet opretter automatisk den nødvendige database-fil.
Kildedatafilen SKScomplete.txt hentes fra Sundhedsdatastyrelsen: ftp://filer.sst.dk/filer/sks/data/skscomplete/
Kan køre på enkeltstående PC og på netværk (fil server) med op til 10 samtidige brugere på samme database såvel som fra en simpel USB-stick eller andet flytbart skrivbart medie.

Kan køre fuldt funktionelt efter simpel filplacering (kræver ingen installationsprocedure).

Download:

Filplacering ("installation"):

SKScomplete: Forprogrammerede udtræk
Illustration: SKScompleteDB: Forprogrammerede udtræk.

SKScomplete: Udtræk via eksempel-dialog
Illustration: SKScompleteDB: Udtræk via selektions-dialog.

SKScomplete: Alle udtræk dokumenteret via panel-knap [Vis SQL]
Illustration: SKScompleteDB: SQL-dokumentation via panel-knap [Vis SQL] for aktuelt valgte udtræk.