Respirations parametre

Program for beregning af diverse neonatale respirationsparametre: a/A-ratio, oksygenerings-indeks, mean airway pressure ved mekanisk ventilation, FiO2 ved O2-tilførsel via nasal-kateter med lavt flow: "Low Flow O2" (0,025 - 0,2 L/min).

Programmet kan indstilles til forskellige trykenheder uafhængigt for ventilationstryk og for partialtryk, såvel ad hoc som de stedligt valgte standardenheder.

Programmet gemmer og genindhenter ved programåbning de sidst indtastede værdier som indtastet fra den enkelte PC og uafhængigt af skiftende bruger Windows logon - dette muliggør at programmet kan bruges løbende på dedikerede bedside-PC'er, også selvom programmet kører fra en fælles netværksinstallation.

Ved programlukning gemmer programmet indtastningesværdier i en INI-fil "RespVal.ini", hvor hvert datasæt identificeres med PC'ens netværks-ID, og som derved også ved netværksplacering holder styr på hvilke værdier der genindlæses ved programmets genåbning på hver enkelt PC. Hvis man under programåbning holder [Ctrl] nede, vil man få vist disse lagrede værdier.

Programmet kan også bruges til omregning mellem en lang række trykenheder (f.eks. på trykflasker m.v.), som ikke nødvendigvis bruges af programmets øvrige beregningsdel.

Programmet kan via en optionelt ledsagende INI-fil "RespParam.ini" tilpasses på en række punkter som beskrevet under fanerne [Tilpasning] og [Standard INI-fil].

OS: Windows 5.1(XP), 6, 7, 8, 10, 11; 32- eller 64-bit.
LAN: Kan køre på netværk.

Programmet består af een exe-fil RespParam.exe, der efter behov kan suppleres med en ini-konfigurationsfil (se programmets info).

Kan køre på enkeltstående PC og på netværk (fil server) såvel som fra en simpel USB-stick.

Kræver ikke installation, kan køre efter simpel filplacering.

Hvis programmet placeres på en netværksserver (fil-server) vil den enkelte bruger kunne trække en genvejsikon til programmet ned til sit personlige skrivebord.

Download: