DPS Diagnoseliste

DPS's Diagnoseliste-program byder på et bred vifte af diagnoser i to selektionsniveauer og med fleksibel søgefunktion indenfor SKS-listens originaltekst samt indenfor DPS's tilføjede synonymer, inklusioner og kommentarer og med optionel fritekstsøgning og/eller søgning med logiske operatorer.
DPS's Diagnoselisteprogram er derfor med sin tilknyttede elektroniske diagnoseliste et vægtigt supplement til Sundhedsdatastyrelsens trykte eller internet-publicerede ICD-10dk baserede SKS sygdomsklassifikation.

Programmet er udviklet primært til brug sammen med Dansk Pædiatrisk Selskab's (DPS) diagnoseliste.

WebHelp vejledning for programmet: DPS Diagnose (samme som anvendes offline sammen med programmet).

OS: Windows.
Kan køre på enkeltstående PC, på netværk (fil server) og på transportabelt medium.

Download (datafiler):

Download (program og programhjælp):

Netværk: Kan installeres ved simpel filplacering, kræver ikke installation på den enkelte PC.

Programmet ligger meget muligt allerede på jeres lokale netværk - spørg din lokale IT-ansvarlige.

Hvis programmet ikke allerede ligger på jeres netværk: