Projekterne DPS Diagnoseliste og
web-applikationen dps-diagnoser.dk er nedlagt.

De ikke længere opdaterede datafiler kan ses hér:
ICD10dps.txt
Behandling-procedurer-dps.txt

Med venlig hilsen
Niels Knabe
marts 2021