Neonatal simulationsmonitor

Program, der på en almindelig PC simulerer en monitor med cardioskop og saturationskurve, og som "low cost" og betjeningsmæssigt på en simpel måde bidrager til simulationstræningens realisme. Programmet fjernbetjenes med et standard trådløst numerisk tastatur.

Info-flyer (pdf-fil).

De variable parametre er HR (op til 210/min) samt saturation 0 - 100%. Programmet håndterer ikke overlednings- eller rytmeforstyrrelser.

Programmet er som standard indstillet til anvendelse ved simulationstræning i neonatal resuscitation, men kan nemt konfigureres til alarmgrænser passende til simulationstræning for genoplivning/akutbehandling af også større børn. Profiler for forskellige alarmgrænser kan via [Monitor Settings] gemmes og genindhentes ad hoc.

Programmets mere uddybende programhjælp er en PDF-fil, der kan kaldes fra panelet i bunden af programmets skærmbillede.

Programmet har været udviklet til de på Herlev Hospital neonatale genoplivnings simulations-scenarier (CardioTeam Neo) etableret som led i den overordnede hjertestops-træning (CardioTeam), og programmet har siden nov. 2014 med success været anvendt til disse neonatal-scenarier på simulationsenheden DIMS/CAMES samt til de månedlige interne træningscenarier på neonatalafsnittet. Selvom der findes flottere og mere avancerede programmer (f.eks. SimMon til iPad), har CTNeoMonitor vist sin værdi ved sin installationsfrie kørsel på standard PC og sin simple fjernbetjening, hvorved scenarier nemt kan styres af een person.

OS: Windows

Enkeltstående exe-fil CTNeoMonitor.exe med ledsagende programinformation i PDF-fil.

Kræver ikke installationsprocedure, kan køre efter simpel filplacering. Kan køre fra harddisk, netværksdrev eller simpel USB-stick.

Download: