Database tools & SQL tips (english)

All applications free but Copyright © Niels Knabe

PdxEditor v. 5.6, BDE tools & Local SQL manual


Update: 2024-06-15
Generelt Paradox/dBASE database program samt Borland Database Engine (BDE) tools.
PdxEditor erstatter vidtgående Borland Database Desktop og modsat Database Desktop kan PdxEditor processere SQL scripts (SQL command batches), og fungerer desuden også under Windows 10 & 11.
>> Link

See also
ClientDataSet and FdMemTable file utility

 

SKScompleteDB v. 3.1 database program

Update: 2024-05-10
Vers. 3 med markant hurtigere SQLite database!
Offline database for https-download af Sundhedsdatastyrelsens komplette kodeliste SKScomplete.txt, der indeholder såvel aktive som udgåede SKS-koder med information om aktiverings-, ændrings- og ophørs-datoer.
Desuden import til separate tabeller af SNOcomplete.txt samt SHAKcomplete.txt.
Nem import og automatisk datakonvertering af kildefiler. Forprogrammerede såvel som klikbare selektionsvalg.
Målgruppe: kodningsansvarlige og andre med interesse for SKS kodnings-historik.
OS: Windows. Kan køre på netværk.

>> program & info.

Gestationsalder og vægtafvigelse

Update: 2019-07-05
Gestationsalderprogram for ad hoc beregning af vægtafvigelse for nyfødte udfra kendt gestationsalder i.h.t. Maršál's føtale vægtkurver.

Desuden beregning af estimeret termin udfra tidlig UL-målt CRL eller hovedomfang, samt ved kendt fødselsdato beregning af GA ved kendt termin, eller beregnet termin ved kendt GA, foruden beregning af postnatal korr. alder op til 36mdr.
27.11.21: Links opdat. vedr. Maršál vs. Niklasson/Kiserud og Maršál vs. Kiserud/Intergrowth.
OS: Windows.
Kan køre på netværk.

>> program & info.

CTNeoMonitor, virtuelt skop til trænings-scenarier

Update: 2016-10-16
Simuleret cardioskop/saturations-monitor til simulations trænings scenarier.

Kører i fuldskærms modus på almindelig Windows PC, f.eks. en bærbar, der kan opstilles sv.t. almindeligt (cardio)skop. Scop-værdier styres løbende af scenarieinstruktøren via standard trådløst numerisk tastatur.
OS: Windows. Kan køre på netværk.

>> program & info.

Troubles with HTML Help blank pages?

 

For local harddrive location of HTML Help (*.chm) files this simply is just a question of selecting the Unblock property.
>> HTML Help Unblock.

Tidligere projekter - opdateres ikke (defunct projects)

DPS diagnose - DPSdiagnose (desktop applikation) & DPSdiagnoseDB (datagenering)
RespParam - Beregnings-program for neonatale respirations-/ventilations-parametre.
NeoBase 5/6 - NeoBase 5xe (Paradox tables) & NeoBase 6xe (Absolute Database)
AbsoluteSQL - general database manager for Absolute Database.

Seneste site opdatering: 2024-07-19
This site does NOT use any cookies, at ALL!.