Database tools & SQL tips (english)

All applications free but Copyright © Niels Knabe

PdxEditor v. 4.0,
BDE tools & Local SQL manual


Update: 2022-07-18
Generelt Paradox/dBase database program samt Borland Database Engine (BDE) tools.
PdxEditor erstatter vidtgående Borland Database Desktop og modsat Database Desktop fungerer PdxEditor også under Windows 10.
>> Link

See also
ClientDataSet and FdMemTable file utility

 

AbsoluteSQL database
vers. 3.4


Update: 2022-06-05
Generel zero-installation, zero setup, zero maintenance database baseret på Absolute Database Engine.
Paradox & dBase import. MS Excel export.
Delimited text import og export: Windows ANSI, UTF-8, Unicode.
Omfattende SQL, der langt overgår mulighederne med dBase og Paradox. Se online SQL Reference.
Fungerer også med Windows 10.
>> Link

SKScompleteDB database program vers. 2.4

Update: 2022-07-16
Nemt tilgængelig offline database for
http(s)-download af Sundhedsdatastyrelsens komplette kodeliste SKScomplete.txt, der indeholder såvel aktive som udgåede og fremtidige SKS-koder med information om aktiverings-, ændrings- og ophørs-datoer.
Desuden import til separate tabeller af SNOcomplete.txt samt SHAKcomplete.txt.
Nem import og automatisk datakonvertering af kildefiler. Forprogrammerede såvel som klikbare selektionsvalg.
Målgruppe: kodningsansvarlige.
OS: Windows. Kan køre på netværk.

>> program & info.
2022-02-01:
N.B. Husk at opdatere SST-links i INI-fil.

Gestationsalder og vægtafvigelse

Update: 2019-07-05
Gestationsalderprogram for ad hoc beregning af vægtafvigelse for nyfødte udfra kendt gestationsalder i.h.t. Maršál's føtale vægtkurver.

Desuden beregning af termin udfra tidlig UL-målt CRL eller hovedomfang, samt ved kendt fødselsdato beregning af GA ved kendt termin eller termin ved kendt GA, foruden postnatal korr. alder op til 36mdr.
27.11.21: Links opdat. vedr. Maršál vs. Niklasson/Kiserud og Maršál vs. Kiserud/Intergrowth.
OS: Windows. Kan køre på netværk.

>> program & info.

CTNeoMonitor, virtuelt skop til trænings-scenarier

Update: 2016-10-16
Simuleret cardioskop/saturations-monitor til simulations trænings scenarier.

Kører i fuldskærms modus på almindelig Windows PC, f.eks. en bærbar, der kan opstilles sv.t. almindeligt (cardio)skop. Scop-værdier styres løbende af scenarieinstruktøren via standard trådløst numerisk tastatur.
OS: Windows. Kan køre på netværk.

>> program & info.

Respirations-parametre, beregningsprogram

Update: 2015-09-04
Program for beregning af a/A-ratio, Oxygenerings-index, Mean Airway Pressure (MAP), resulterende FiO2 ved "Low flow O2", valgfrie trykenheder for resp-støtte samt partialtryk, konvertering mellem trykenheder.

Genindhenter enheder fra sidste programanvendelse på samme PC.
OS: Windows. Kan køre på netværk.

>> program & info.

Troubles with HTML Help blank pages?

 

For local harddrive location of HTML Help (*.chm) files this simply is just a question of selecting the Unblock property.
>> HTML Help Unblock.

Seneste site opdatering: 2022-07-18
This site does NOT use any cookies, at ALL!.