SKScompleteDB vers. 2

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

SKScompleteDB vers. 2

Return to chapter overviewNext page

Introduktion

SKScompleteDB er designet specifikt til anvendelse med SKScomplete.txt som datakilde, og er med version 2 udvidet til parallelt at kunne rumme tabellerne SNOcomplete og SHAKcomplete, der af Sundhedsdatastyrelsen vedligeholdes i samme SKS udvekslingsformat.

SKScompleteDB er et databaseprogram og anvender Sundhedsdatastyrelsens datafiler SKScomplete.txt/SNOcomplete.txt/SHAKcomplete.txt som datakilde, som programmet importerer til sin egen database SKScompleteDB.abs, der er programmets arbejdsdatabase.

Programmet er et Windows program, er beregnet for anvendes offline og kræver ikke installations-procedure.

Formål

SKScompleteDB er lavet for at lette dataadgangen med nem søgning og filtrering på data efter ønskede kriterier på såvel aktive som udgåede eller ændrede koder fra den ellers svært læselige tekstdatabase SKScomplete.txt (såvel som SNOcomplete.txt og SHAKcomplete.txt) der med sit fastbredde tekstformat og sine for SKScomplete over 100.000 data-linier (dataposter) kan være upraktisk at håndtere:

Original SKScomplete.txt tekstfil indlæst i almindeligt tekstprogram:
SKScomplete.txt-eksempel

==> indlæst i SKScompleteDB databaseprogram (visning: uselekterede data) :

SKScomplete.txt-eksempel-SKScompleteDB

Målgruppe

SKScompleteDB er specielt tiltænkt brugere med kodningsansvar og brugere, der har brug for at kunne se hvilke tilføjelser, sletninger og andre ændringer, der er foretaget i kodningslisten inden for et valgt interval frem til d.d. - herunder brugere med ansvar for opdatering af kodningsvejledninger eller selekterede diagnose-/kodnings-lister såvel som brugere med ansvar for årsgennemgange af (klinisk) anvendte kodninger.
Desuden tiltænkt brugere med behov for at kunne se betydningen af tilbage i tiden anvendte men aktuelt udgåede koder.

Grundprincip

SKScomplete.txt, der med ajourføringer udsendes af Sundhedsdatastyrelsen en gang i kvartalet, importeres i SKScompleteDB programmet, hvor data forbliver i programmets egen database til programmets daglige brug.
Denne database opdateres, når man henter og importerer Sundhedsdatastyrelsens opdaterede SKScomplete.txt.

__________________________
Online hjælp 16. juli 2022; Copyright © 2017-2022 Niels Knabe