Hentning af SKScomplete.txt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Programmets anvendelse > Datafiler hent og import > SKScomplete.txt data >

Hentning af SKScomplete.txt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

SKScomplete.txt fra Sundhedsdatastyrelsen

SKScomplete hentes fra Sundhedsdatastyrelsens internetside via programmets Fil-menu [Hent SKScomplete.txt ...].

Da filen på Sundhedsdatastyrelsens internetside ikke indeholder filens overordnede ajourføringsdato, anbefales det, når man henter filen, at man navngiver den svarende til den ajourføringsdato, der kan læses, når man henter filen, og man således f.eks. navngiver filen som:
SKScomplete(2022-01-31).txt
hvis filen ses at have været opdateret f.eks. d. 31.01.2022.
Afhængig af din computers og/eller browsers indstillinger kan fildatoerne i denne mappe evt. være vist i US-format med måned forrest som i 12/31/2019.
Ved at du angiver fildatoen i filnavnet vil denne datering også fremgå i SKScompleteDB programmet efter filens import vist i programmets titelbjælke.
Gem gerne den hentede fil f.eks. i en undermappe "SKSdownload" relativt til programmappen.

Afhængig af din anvendte browser, vil du kunne højreklikke på filen og gemme den med det ønskede filnavn:
SKScomplete-txt-SaveAs

Browser-billede som ved hentning af fil via Google Chrome browser

Det er vigtigt at gemme denne oplysning om fildato i selve filnavnet, da kildens fildato ellers ikke bevares ved hentning af filer over internet.

Sundhedsdatastyrelsen

SKScomplete.txt kan hentes fra Sundhedsdatastyrelsens internetside:
https://filer.sundhedsdata.dk
eller direkte via http-link'et:
https://filer.sundhedsdata.dk/sks/data/skscomplete/

Se også Links.

Browser-valg for download af større text-filer

Hvis ikke din browser tillader at gemme filen via højreklik, skal du være opmærksom på om browseren viser hele text-filen, inden du gemmer den viste tekst via Fil-menuens Gem som .., idet nogle browsers kun gemmer dele af text-filer, hvis de er meget store (som f.eks. SKScomplete.txt) eller har ikke altid hentet hele filen, før man kan vælge at gemme filen lokalt, hvorved filen kan blive gemt imkomplet.
FireFox og Google Chrome fungerer optimalt - Internet Explorer har derimod erfaringsmæssigt ofte voldt problemer.

__________________________
Online hjælp 16. juli 2022; Copyright © 2017-2022 Niels Knabe