SKScompleteDB v2 vs v1

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SKScompleteDB specifikation >

SKScompleteDB v2 vs v1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

SKScompleteDB vers. 2 opdateringen

Version 1

Version 1 af programet var målrettet brug med SKScomplete datasættet, hvorfor de datafelter i SKS udvekslingsformatet, der ikke anvendes i SKScomplete var udeladt af importen.
Enhver importeret datafil i SKS udvekslingsformatet importeredes desuden obligat som SKScomplete, der var det interne tabelnavn.

Version 2

Med denne version er programmet udvidet til parallelt at kunne håndtere også SNOcomplete.txt og SHAKcomplete.txt importeret som de individuelt søgbare tabeller hhv. SNOcomplete og SHAKcomplete.
For at være kompatibel med de datafelter i SKS udvekslingsformatet, der anvendes i enten SNOcomplete eller SHAKcomplete, er den fælles anvendte datastruktur udvidet til at importere alle SKS udvekslingsformatets felter, fraset felt 16 (pos. 189-213), der ikke anvendes i nogen af klassifikationerne.

Åbning af eksisterende vers. 1 database med SKScompleteDB vers. 2.

Alle de forprogrammerede og dine evt. egne SQL-udtryk vil fungere uændret i den nye version.

For at være kompatibel med SNOcomplete og SHAKcomplete er selektiondialogen udvidet med det nævnte udvidede sæt felter, hvorfor programmet ved første søgning på SKScomplete via selektionsdialogen vil bede brugeren om at reimportere SKScomplete.txt, som så vil blive tilpasset det udvidede sæt felter.

INI-fil tilpasning

Hvis du kommer fra anvendelse af version 1 af programmet, bør du tilføje de ekstra linier for SNOcomplete og SHAKcomplete link-adresser i INI tekstfilen for at Fil-menu'ens Hent ... med det samme leder dig til de korrekte adresser.
Du kan også alternativt slette INI-filen, hvorefter programmet ved næste programstart regenererer den med programmets standard indstillinger.
Hvis Sundhedsdatatyrelsen senere ændrer filplaceringerne, må disse dog tilpasses manuelt i INI-filen, idet programmets default-adresser ikke sikkert vil være gældende. Programmets forprogrammerede default adresser anvendes kun, hvis specifikke adresser ikke er angivet i INI-filen.
Se INI-tilpasning under Installation, programhjælp.

__________________________
Online hjælp 16. juli 2022; Copyright © 2017-2022 Niels Knabe