Navigation:  »No topics above this level«

Introduktion

Return to chapter overviewNext page

DPS Diagnoseliste

DPS Diagnoselisten er designet til at øge søgbarheden af Sundhedsdatastyrelsens SKS diagnoseliste via Dansk Pædiatrisk Selskabs (DPS's) tilføjede synonymer, stikord og kommentarer, samt til at hjælpe til at præcisere valget af diagnosekode.

Listens format som basal tekstfil tillader anvendelse i en række forskellige programmer.

SKS-behandligs- og procedurekoder

DPS Diagnoseliste-programmet kan supplerende håndtere en tilsvarende dataliste med behandlings- og procedurekoder som sekundært indlæst kodeliste.

DPS Diagnoseliste-program

DPS Diagnoseliste-program er et læse- og søgeprogram primært designet for anvendelse sammen med DPS's udgave af Sundhedsdatastyrelsens SKS diagnoseliste. Programmet fungerer også som søgeprogram for andre SKS-lister med tilsvarende tilpasset formatering, hvadenten andre selskabers diagnoselister eller Sundhedsdatastyrelsens andre SKS-lister for f.eks. kirurgiske procedurer eller ikke-kirurgiske behandlinger.

Programmet tilpasser sig listens aktuelt anvendte feltnavne.
 

Herværende vejledning giver indgående information om såvel basal program-betjening og program-tilpasning som oprettelse og design af diverse lister.

Diagnose-5.8-shadow

Online hjælp 6. juli 2020

DPS Diagnoseliste © 1999 - 2020 DPS  -  DPS Diagnoseliste-program © 1999 - 2020 Niels Knabe