Supplerende koder til diagnoser
samt Behandlings- og procedurekoder

Udover muligheden for fra Sundhedsdatastyrelsen at kunne udtrække en ICD-10dk diagnoseliste fra styrelsens SKS-dumper:
http://www.medinfo.dk/sks/dump.php
stiller styrelsen også det fulde SKS datasæt (Sundhedsvæsenets Klassifikations System) til rådighed i form af datafilen SKScomplete.txt, der ud over diagnoser også indeholder alle andre SKS-koder (tillægskoder, behandlingskoder, operationskoder, etc.):

http://sundhedsdatastyrelsen.dk via: Rammer & Retningslinier | Om klassifikationer | Download SKS-total -> SKScomplete.txt.

Til forskel fra f.eks. diagnoselisten fra SKS-dumperen er SKScomplete.txt en rå tekstfil i fastbredde-format, der udover aktuelle koder også indeholder historiske (udgåede) koder, samt i et mindre omfang også fremtidigt planlagte koder og med anførelse at datoer for ibrugtagning, ændring og ophør:

SKScomplete dateringsnøgle (billede)

For at kunne anvende dette datasæt som datafil for programmerne DPS Diagnose og DiagnoseSQL skal datasættet importeres, filtreres for udgåede og ikke aktiverede koder samt formateres til et tabulatorsepareret dataformat, der i nedenstående afrundes i datafilen SKStotal.txt.

Udhentning af supplerende koder til den pædiatriske diagnoseliste samt listen for behandlings- og procedurekoder består af tre trin:

SKStotal.txt kan på samme måde som datafilerne ICD10dps.txt og Behandling-procedurer-dps.txt anvendes både med programmet DPS Diagnose og med DiagnoseSQL, men mangler jo selvfølgelig, som tro mod Sundhedsdatastyrelsens original-fil, alle DPS-kommentarerne (synonymer, inklusiv-diagnoser, kommentarer).

SKStotal.txt (i DPS dataformat) med > 55.000 SKS-koder kan hentes her som zip-pakket fil: SKStotal.zip (24.4.2017).

Ovenstående databearbejdning kan synes omstændelig, men følger man nedenstående manual kogebogsmæssigt punktligt, vil det ikke gå galt.

Vejledning for databearbejning af SKScomplete til ovenstående: DPS-SKS-databehandling.pdf (30.4.2017).