DiagnoseSQL

WebHelp vejledning for programmet: DiagnoseSQL (samme som anvendes offline sammen med programmet).

Programmet er et supplement til det almindelige DPS Diagnoseliste-program, og er beregnet for de mere elaborerede forespørgsler og udtræk af DPS Diagnoselisten vha. SQL-sproget (Structured Query Language). Udover at sigtet er anderledes end med det almindelige DPS Diagnose program kan DiagnoseSQL også betegnes som en slags super-bruger program - programmet er således ikke beregnet på de daglige ad hoc diagnosesøgninger, men er iøvrigt slet ikke svært at bruge.
Programmet ledsages af en simpel program-vejledning for det anførte SQL-sprog med en række eksempler.

DiagnoseSQL programmet placeres i samme mappe som DPS Diagnoseliste-programmet, hvor det som standard vil trække data fra samme data-fil ICD10dps.txt.
Diagnoseliste-programmet kan også konfigureres til at anvende andre tilsvarende opbygget textformat datafiler.
Programmet accepterer rene textfiler i enten ANSI (Windows-1252), Unicode UTF-16 eller i UTF-8 format, sidstnævnte forudsat med byte order mark (BOM).

Anvendelse

OS: Windows (XP, 7, 8, 10).
Kan køre på enkeltstående PC, på netværk (fil server) og på transportabelt medium.

DiagnoseSQL programhistorik.

Download:

Netværk: Kan installeres alene ved filplacering, kræver ikke installation på den enkelte PC.

Programmet ligger meget muligt allerede på jeres lokale netværk - spørg din lokale IT-ansvarlige.

Hvis programmet ikke allerede ligger på jeres netværk: